En vandskade efter oversvømmelse og skybrud udvikler sig og der kan hurtigt dannes skimmelsvamp, hvis fugten ikke bliver fjernet i tide.

Hos ØSTBLIK VVS er vi eksperter i affugtning efter vandskader og tilbyder udlejning med opstilling af professionele, effektive Kondens-affugtere til alle former for tørring, samt udførelse af nødvendige foranstaltninger for at undgå fremtidige fugtskader i forbindelse med skybrud og opstemning fra afløb og kloaker i kældre med videre.
Undgå vandskader, Viega tilbageløbssikring
Vi bekæmper vandskader i både ejendomme og erhvervs-virksomheder og arbejder for de fleste anerkendte forsikringsselskaber.

Beskyt Dine værdier og ejendomme mod vandskader.
Har Du ikke allerede fået tjekket Dine brønde og kloaker og evt. fået installeret et højtvandslukke i forbindelse med dine gulvafløb, kommer vi gerne og rådgiver dig om den bedste løsning til netop Din ejendoms afløbs- og kloakinstallationer. Kontakt os her!