Spar op til 30% på afledningsafgiften og benyt håndværker-fradraget fuldt ud ved etablering af en faskine!

0 Kloak og VA Østblik VVS

Hvis du som privat villaejer får etableret en korrekt installeret regnvandsfaskine på egen matrikel til afledning af tag- og overfladevand, tilbyder flere kommuner et tilskud på helt op til 30% af det nuværende tilslutningsbidrag. Da du samtidigt har mulighed for at benytte Håndværker-fradraget i forbindelse med BoligJobordningen 2013/14, betyder dette at du lige nu kan […]

Professionel Affugtning efter Vandskader!

0 Undgå vandskader, Viega tilbageløbssikring

En vandskade efter oversvømmelse og skybrud udvikler sig og der kan hurtigt dannes skimmelsvamp, hvis fugten ikke bliver fjernet i tide.
Hos ØSTBLIK VVS er vi eksperter i affugtning efter vandskader og tilbyder udlejning med opstilling af professionele, effektive Kondens-affugtere til alle former for tørring, samt udførelse af nødvendige foranstaltninger for at undgå fremtidige fugtskader i forbindelse med skybrud og opstemning fra afløb og kloaker i kældre med videre….