Bæredygtig VVS installation

& Vores CSR (Corporate Social Responsibility) strategi

Vi har fokus på vores Co2-klimaaftryk & CSR.

Som VVS Installatør er vi bevidst om at vi sætter et forholdmæssigt stort klimaaftryk i hverdagen!

Om bæredygtighed generelt!
Miljørigtig installationSom VVS entreprenør i bygge- og servicebranchen er vi bevidste om at vi dagligt sætter et forholdmæssigt stort CO2-klimaaftryk, alene grundet vores nødvendige materialeforbrug og den logistik der skal til, for at vi kan løse vores opgaver ude hos vores kunder, hele døgnet rundt.

Vi arbejder løbende med at optimerer vores processer, både internt i virksomheden, som med vores leverandører, såvel som i de løsninger og materialer vi tilbyder vores kunder. Faktisk har vi haft fokus på grønne, vandbesparende og bæredygtige energiløsninger til vores kunder siden 2010!

Digital ordrestyring - ingen papirspild!
Alle ordre bliver 100% digitalt behandelt via vores online ordrestyrings-system - lige fra bestilling, over udførelse af opgaven, til til den færdige faktura bliver online fremsendt.

Ingen plastikposer - Nu kun genbrugskasser eller pap.
Vi har sammen med vores grossister og leverandører indgået aftale om at alle leverancer skal leveres i miljøvenlige genbrugs- eller pap-emballager .

Vi sparer CO2 & tid! Den korteste vej til vores næste serviceopgave!
Via vores digitale ordrestyring med GSM, har vi også mulighed for at nedbringe vores daglige kørte kilometer pr. servicevogn i storkøbenhavn, idet vi via montørenes aktuelle placering, online nemt kan sende den første egnet servicevogn som er nærmest den næste serviceopgave.

Samkørsel
Desuden planlægger vi samkørsel for montørerne, når dette er muligt, dermed sparer vi ikke kun CO2, men også tid til at finde egnet parkering til flere køretøjer, særligt i den indre by.

CSR: Vi vil tage ansvar for samfundet og for mennesker.
Som håndværksvirksomhed er vi, udover det administrative personale, særdeles afhængig af veluddannet og sunde montører (m/k) som trives i hverdagen. Dette opnår vi kun ved selv at bidrage med trivsel, ordentlige arbejdsforhold og uddannelsesforløb for alle mennesker. Derfor har vi fokus på at tilbyde vores lærepladser til alle, uanset køn, etnisk baggrund eller til den, der måske ikke har haft den bedste start i livet.
Vores holdning er: Alle har ret til en ordentlig uddannelse uanset baggrund hos Østblik VVS ApS.

FNs Verdensmål

De 17 FN Verdensmål

Inspireret af FN's 17 Verdensmål har vi hos Østblik VVS ApS gjort os tanker om hvordan vi løbende kan sænke klimabelastningen i hverdagen, både her i firmaet, men også i de løsninger vi tilbyder vores kunder.

Som håndværksvirksomhed er vi, udover det administrative personale, særdeles afhængig af veluddannet og sunde montører (m/k) som trives i hverdagen. Dette opnår vi kun ved selv at bidrage med trivsel og ordentlige arbejdsforhold for alle medarbejdere i firmaet.

En god uddannelse er et vigtigt fundament for enhvert menneske. Vi tilbyder vores lærepladser og erhvervspraktik-forløb til alle, uanset køn, etnisk baggrund eller den der måske ikke har haft den bedste start i livet. Vores holdning er: Alle har ret til en kvalitetsuddannelse uanset baggrund.

Ved at spare på vandet og undgå vandspild, er der mere rent vand til rådighed for alle andre og desuden også penge at spare. I vores firma har vi overalt monteret vandbesparende, berøringsfrie armaturer og toiletter, som samtidigt også hæver hygiejnen i hverdagen - og det samme anbefaler vi altid vores kunder ved udskiftning eller modernisering.

Med vores solfanger installation på taget dækker vi pt. 60 til 75% af vores daglige strømforbrug i firmaet. Desuden er alle lysarmaturer af LED-typen og vi har automatisk tænd/sluk funktion i lokalerne. Derudover har vi den nyeste generation servicebiler og opgraderer løbende til nye el/hybridbiler. Vi bruger el-løbehjul til nærtransport, særligt i indre by.

Vi har nedbragt vores materialelager til nærmest nul og køber sagsafhængigt ind til hver opgave - enten ved at vi lokalt afhenter aktuelle materialer hos den nærmeste grossist - eller ved at vi får materialerne leveret til vores værksted - hvis vi kan sparer tid og kørsel i forhold til arbejdsstedet. Vi sorterer vores affald fra både kontor og produktion efter nyeste regler og vi genbruger alle materialer der hvor det er muligt.

Tak for at du tog dig tid til at besøge os online. Vi vil glæde os til til at høre mere fra dig!

Velkommen hos Østblik VVS ApS!