Hvis du som privat villaejer får etableret en korrekt installeret regnvandsfaskine på egen matrikel til afledning af tag- og overfladevand, tilbyder flere kommuner et tilskud på helt op til 30% af det nuværende tilslutningsbidrag.

Spar afledningsafgiften med Faskine til nedsivning af regnvandDa du samtidigt har mulighed for at benytte Håndværker-fradraget i forbindelse med BoligJobordningen 2013/14, betyder dette at du lige nu kan få installeret en regnvands-faskine med en meget begrænset egenbetaling.

Udover at en regnvandsfaskine mindsker spidsbelastningen på kloaknettet ved regn og skybrud, – er du som parcelhusejer også med til at aflede regnvandet på den mest miljørigtige måde, – idet det ikke længere bliver blandet med det almindelige spildevand som ledes til vores rensningsanlæg.

Hos Østblik VVS tilbyder vi installation af effektive faskine- og nedsivnings-løsninger fra førende fabrikanter, kontakt os og hør nærmere på telefon 3250 5141 eller pr. email her!

Leave your comment