Få ejendommen energirenoveret og spar penge på varmeregningen.

Viega-smartloop Inliner system
I den centrale varmtvandsforsyning i traditionelle stigrør installeres der normalt en cirkulationsledning parallelt med varmtvandsledningen. Varmetab fra cirkulationsledninger udgør i de fleste varmtvandsinstallationer den største andel af det samlede energiforbrug, større end selve energiforbruget til opvarmning af det kolde vand til varmt vand. Viega har en særdeles interessant løsning hertil: Smartloop Inliner system med en rør-i-rør cirkulationsledning, som udnytter det allerede opvarmede vand. Returløbet ligger inde i strigestrengen, varmetabet bliver derfor mindsket.

viega.dkMed denne løsning reducerer man installationsomkostningerne, sparer plads og reducerer energiforbruget.
Smartloop Inliner systemet bruges hovedsageligt til etageejendomme f.eks.: Beboelsesejendomme, hospitaler, institutioner, hoteller o. lign. Viega. Én ide bedre!

Kontakt ØSTBLIK VVS og hør mere om hvordan vi kan hjælpe med at sænke energiforbruget i Din ejendom, institution eller virksomhed.